Dom Pomocy Społecznej, 99-300 Kutno, ul. Krzywoustego 11 / tel. (24) 253-64-32
e-mail: dpskutno@dpskutno.com.pl

Czcionka: Aa Aa Aa Wersja kontrastowa

DPS > Kontakt

Siedziba :

99-300 Kutno
ul. B. Krzywoustego 11
tel/fax 24 253-64-32
e-mail: dpskutno@dpskutno.com.pl

Dyrektor
mgr Wioletta Burbul

Kierownik działu administracyjno–gospodarczego
e-mail: dpskadry@dpskutno.com.pl
tel 24 253 64 32 wew. 21

Kierownik działu opiekuńczo–terapeutycznego

tel 24 253 64 32 wew. 31

Główna księgowa
e-mail: ksiegowa@dpskutno.com.pl
tel. 24 253 64 32 wew. 30

Pracownik socjalny

e-mail:pracowniksocjalny@dpskutno.com.pl
tel. 24 253 64 32 wew. 32