Dom Pomocy Społecznej, 99-300 Kutno, ul. Krzywoustego 11 / tel. (24) 253-64-32
e-mail: dpskutno@dpskutno.com.pl

Czcionka: Aa Aa Aa Wersja kontrastowa

DPS > Standard usług

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, przy ul. Krzywoustego 11 jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Kutnowskiego. Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Kutnowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Nadzór nad jakością świadczonych usług sprawuje Wojewoda Łódzki. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę na czas nieokreślony.

Dom świadczy usługi:

W zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
- wyżywienie  (w tym dietetyczne zgodnie z zaleceniem lekarza)
- odzież, obuwie
- utrzymanie czystości

W zakresie potrzeb opiekuńczych poprzez:
- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
- pielęgnacji
- niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych

W zakresie potrzeb wspomagających, polegających na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców
- zaspokojeniu potrzeb religijnych
- zapewnieniu warunków do samorządności mieszkańców
- utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym.